Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przedłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji cen transferowych za 2019 rok

2020-07-08

Podmioty powiązane otrzymały więcej czasu na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych. Zgodnie z Tarczą 4.0, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych został przedłużony:

  1. do dnia 31 grudnia 2020 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.;
  2. o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 października 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

W przypadku dużej grupy podatników u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazane terminy upłyną zatem 31 grudnia, a nie 30 września. Co więcej, przepisy przewidują także wydłużenie terminu na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master file) do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local file) dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekroczy w roku obrotowym:

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowej i finansowej;
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej bądź innej.

Z kolei, podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

 

Źródło: art. 77 pkt 62 ustawy z dnia 19 czerwca 2020r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1086).

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl