Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Estoński CIT – wkrótce w Polsce

2020-11-02

28 października 2020 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy wprowadzającą ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – tzw. estoński CIT. Wszystko przemawia więc za tym, iż zapowiadane zmiany w opodatkowaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych zaczną obowiązywać wraz z początkiem nowego roku.

Z nowego rozwiązania nie skorzystają jednak wszyscy przedsiębiorcy. Poza ograniczeniem dotyczącym prowadzenia spółki w określonej formie prawnej dodatkowo spełnione będą musiały być określone kryteria, do których należą:

  • przychody nieprzekraczające 100 mln zł,
  • posiadanie wyłącznie udziałowców będących osobami fizycznymi,
  • brak udziałów w innych podmiotach,
  • zatrudnianie przynajmniej 3 osób,
  • przewaga przychodów z działalności operacyjnej nad przychodami pasywnymi,
  • ponoszenie nakładów inwestycyjnych.

Spółka, która zdecyduje się na zastosowanie uproszczenia oraz spełni łącznie wszystkie z powyższych kryteriów, będzie mogła odroczyć zapłatę podatku aż do momentu wypłaty zysku. W systemie estońskim dochód jest bowiem opodatkowany nie w momencie jego osiągnięcia, lecz przeznaczenia na cele konsumpcyjne. Takie rozwiązanie w założeniach ustawodawcy ma pozwolić na reinwestowanie zysku i rozwój przedsiębiorstw.

Trudno szukać jednak wytłumaczenia dla wyłączenia znacznej części przedsiębiorstw z możliwości skorzystania z estońskiego CIT. Ministerstwo Finansów tłumaczy się brakiem efektywności zastosowania tego rozwiązania w odniesieniu do większych podmiotów – często o nieco bardziej złożonej strukturze i z udziałem kapitału zagranicznego. Zdaniem Ministerstwa mogłoby to prowadzić do unikania opodatkowania, podczas gdy celem nowego rozwiązania jest wspieranie działalności operacyjnej mikro, małych i średnich firm oraz wzrost wartości ich nakładów inwestycyjnych.

Pomimo odrzucenia przez Sejm na 20. posiedzeniu wszystkich poprawek dotyczących ustawy, także tych związanych z rozszerzeniem zastosowania systemu o kolejne spółki, niewykluczone, że w najbliższej przyszłości lista podmiotów mogących skorzystać z estońskiego CIT zostanie uzupełniona, np. o spółdzielnie. Ministerstwo Finansów zapowiada podjęcie prac w tym zakresie.

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl