Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Subwencja z Tarczy Finansowej PFR bez VAT

2020-11-09

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że podatnik nie ma obowiązku uwzględniania w podstawie opodatkowania subwencji otrzymanej w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (interpretacja indywidualna z dnia 27 sierpnia 2020 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.396.2020.4.AK).

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła Spółka z o.o. prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali użytkowych podmiotom gospodarczym oraz osobom fizycznym. W związku trudną sytuacją finansową spowodowaną epidemią COVID-19, Spółka otrzymała w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju dla Małych i Średnich Firm subwencję finansową w wysokości 216.000 zł. Otrzymana subwencja ma zostać przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej, m.in. na zapłatę odsetek od kredytów, wynagrodzeń pracowników oraz pokrycie kosztów utrzymania wynajmowanych nieruchomości itp. Co istotne, uzyskane dofinansowanie nie stanowi dopłaty do świadczonych usług czy sprzedawanych towarów. Klienci Spółki nie będą uiszczali niższych cen dzięki dofinansowaniu. W przyszłości Spółka będzie zobowiązana do spłaty subwencji w części nieumorzonej.

Spółka miała wątpliwość czy uzyskaną subwencję ma obowiązek uznać za podstawę opodatkowania VAT, od której powinna zapłacić należny podatek od towarów i usług według stawki 23%.

Dyrektor KIS uznał, że otrzymana subwencja nie podlega opodatkowaniu VAT. Wprawdzie do podstawy opodatkowania wlicza się otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze, jednak tylko takie, które mają bezpośredni wpływ na cenę sprzedawanych towarów lub usług. Aby subwencja zwiększała podstawę opodatkowania, musiałaby zatem zostać przyznana w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu i stanowić pokrycie części ceny konkretnego świadczenia lub rekompensatę z tytułu wykonania świadczenia po cenach obniżonych.

Dotacje, których nie da się powiązać z konkretną sprzedażą, nie powiększają podstawy opodatkowania. Dofinansowanie ogólne otrzymane przez Spółkę na pokrycie kosztów działalności nie zwiększa podstawy opodatkowania, a tym samym nie podlega opodatkowaniu. Podejście takie znajduje szerokie potwierdzenie również w przytoczonym przez organ orzecznictwie TSUE (przykładowo wyroki C-184/00 z dnia 22 listopada 2001 r. Office des produits wallons ASBL przeciwko państwu belgijskiemu oraz C-353/00 z dnia 13 czerwca 2002 r. Keeping Newcastle Warm Limited przeciwko Commissioners of Customs and Excise).

Na tej podstawie Dyrektor KIS uznał, że w związku z otrzymaną subwencją nie dojdzie do sytuacji, w której wystąpią skonkretyzowane świadczenia w zamian za określone wynagrodzenie. Tym samym, w związku z tym, że subwencja z PFR przeznaczona będzie na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki, to nie ma ona wpływu na cenę świadczonych usług lub sprzedawanych towarów, a zatem nie stanowi podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług. W konsekwencji subwencja otrzymana w ramach Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju nie podlega opodatkowaniu VAT.

 

Paulina Włodkowska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

paulina.wlodkowska|atatax.pl| |paulina.wlodkowska|atatax.pl