Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wkrótce upływa termin przygotowania grupowej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok

2023-02-27

Przypominamy, iż 31 marca 2023 r. mija termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (tzw. Master file) za 2021 rok. Z tego względu, chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze kwestie związane z realizacją powyższego obowiązku.

Podmioty zobowiązane

Podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych za 2021 rok dołączają do niej grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

Termin sporządzenia Master file

Termin na przygotowanie dokumentacji grupowej został wydłużony do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej. Oznacza to, że podatnicy których rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2021 r., zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji grupowej do końca marca 2023 r.

Elementy Master file

Grupowa dokumentacja cen transferowych powinna zawierać następujące informacje dotyczące grupy kapitałowej:

  • opis tej grupy,
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych grupy,
  • opis istotnych transakcji finansowych grupy,
  • informacje finansowe i podatkowe grupy.

Szczegółowy zakres elementów dokumentacji grupowej regulują rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji cen transferowych – odpowiednio w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych.

Możliwość przygotowania dokumentacji przez inny podmiot

Nie ma przeszkód, by grupowa dokumentacja cen transferowych została sporządzona przez inny podmiot należący do grupy podmiotów powiązanych. Należy jednak mieć na uwadze, że sporządzenie Master file przez inny podmiot z grupy nie zwalnia podatnika z odpowiedzialności za to, by dokumentacja ta zawierała wszystkie niezbędne elementy wskazane w przepisach.

Dokumentacja grupowa w języku angielskim

W myśl przepisów, dokumentacja grupowa może zostać przygotowana w języku angielskim. W takiej sytuacji, organ podatkowy może jednak wystąpić z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl