Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek u źródła od realizacji projektu badawczego

2020-05-27

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora KIS z dnia 15 kwietnia 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.43.2020.2.MS), jeśli zagraniczny podmiot wykonuje usługi polegające na realizacji projektu badawczego i podejmowane przez niego czynności prowadzą do wytworzenia prawa autorskiego, które jest zbywane na rzecz polskiej spółki, dokonując zapłaty należności polski podmiot będzie zobowiązany do poboru podatku u źródła.

Sprawa dotyczyła spółki akcyjnej z siedzibą w Polsce, która prowadzi działalność polegającą m.in. na inżynierii otworów wiertniczych. W celu udoskonalenia swoich usług podpisała z niemieckim wykonawcą umowę o współpracę polegającą na realizacji projektu badawczego. Jego celem jest określenie czy zastosowanie technologii posiadanej przez niemiecki podmiot będzie możliwe dla rodzaju prac, które wykonuje Spółka.  Po zakończeniu wszystkich etapów projektu wykonawca przeniesienie na Spółkę prawo własności do zamontowanych urządzeń oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie do raportu końcowego, który powstanie w wyniku jego realizacji. Spółka wystąpiła do organu podatkowego o potwierdzenie, że realizowane przez wykonawcę usługi nie mieszczą się w katalogu art. 21 ust. 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie, nie będzie zobowiązana do pobrania podatku u źródła.

Zdaniem wnioskodawcy, wynagrodzenie za transfer praw autorskich nie stanowi należności licencyjnych w rozumieniu polsko-niemieckiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analiza przepisów wskazuje, że zalicza się do nich należności uzyskiwane z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania prawa autorskiego, nie zaś jego przeniesienia. W ocenie Spółki, przychód z przeniesienia praw autorskich należy zakwalifikować jako zysk z przeniesienia własności majątku, opodatkowany w państwie, w którym przenoszący własność ma siedzibę tj. w Niemczech. Dodatkowo, realizowane przez wykonawcę usługi mają charakter wyłącznie techniczny, zatem nie można uznać ich za usługi doradcze lub świadczenia o podobnym charakterze.

Dyrektor KIS uznał jednak stanowisko Spółki za nieprawidłowe. Zgodził się, że usługi polegające na realizacji projektu badawczego świadczone przez niemiecki podmiot nie stanowią usług doradczych ani usług o charakterze podobnym. Zdaniem organu podatkowego w przedmiotowej sprawie znajdzie jednak zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, w którym wprost wymieniono przychody z praw autorskich – w tym również ze sprzedaży tych praw, jako objęte normą tego przepisu.

Polskie podmioty, które dokonują płatności na rzecz nierezydentów powinny każdorazowo zweryfikować czy określone świadczenia mieszczą się w katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Prawidłowa kwalifikacja płatności wiąże się jednak z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, o czym świadczyć może liczba wydawanych interpretacji indywidualnych w tym przedmiocie.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl