Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Schematy podatkowe – wątpliwości przybywa a wyjaśnień brak

2020-05-22

Z dniem 1 stycznia 2019 roku, na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz Ordynacji podatkowej, do Ordynacji podatkowej dodany został nowy rozdział regulujący kwestię raportowania schematów podatkowych (MDR), tj. Rozdział 11a - „Informacje o schematach podatkowych”.

Z założenia, przepisy MDR miały dostarczyć administracji skarbowej informacji, które przyczyniłyby się do poprawy jakości systemu podatkowego, jednak w rzeczywistości, w związku z tym iż ustawa wprowadzająca MDR dokonała jedynie częściowej transpozycji dyrektywy unijnej do krajowych regulacji, a polskie przepisy okazały się dalece niedopracowane – po stronie podatników zobowiązanych do raportowania schematów podatkowych pojawił się szereg wątpliwości.

W celu uregulowania powstałych niejasności, Ministerstwo Finansów postanowiło wydać objaśnienia do przepisów MDR, które jednak przyniosły marny skutek, gdyż zamiast rozwiać dotychczasowe problemy, wprowadziły kolejne.

W związku z licznymi wątpliwościami oraz nieprawidłowościami, chcąc należycie wywiązać się ze swojego obowiązku zaraportowania schematu podatkowego, podatnicy zaczęli składać do Dyrektora KIS wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych w sprawie MDR.

Niestety, tutaj pojawiły się kolejne utrudnienia. Jak wskazał bowiem WSA w Poznaniu w wyroku o sygnaturze I/SA/Po 825/19 z dnia 5 grudnia 2019 roku, Dyrektor KIS może odmówić wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej raportowania schematów podatkowych, gdyż co do zasady interpretacje odnoszą się do przepisów materialnych, a nie przepisów procesowych. Jako iż przepisy o MDR nie są prawem materialnym i nie dotyczą zobowiązania podatkowego - wydana interpretacja nie dawałaby podatnikowi żadnej ochrony.

Biorąc pod uwagę powyższe, nasuwają się pytania: „W jaki sposób organy podatkowe oczekują od podatników wywiązywania się ze swoich obowiązków sprawozdawczych, gdy nie mają ku temu odpowiednich narzędzi?”, a także „Czy nieprawidłowo zaimplementowane przepisy dyrektywy unijnej powinny znaleźć zastosowanie w porządku prawnym?”. Na niniejsze pytania ciężko odpowiedzieć, bez wątpliwości pozostaje jednak fakt, że w zaistniałej sytuacji konsekwencje niedbałych oraz niedopracowanych działań ustawodawcy ponosi nikt inny, jak podatnicy.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl