Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zmiany terminów wykonania niektórych obowiązków podatników

2020-03-30
Przestawiamy rozwiązania zaproponowane w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Większość z nich zawarta jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (dalej: „nowelizacja” lub „nowelizacja ustawy o COVID-19”). Część rozwiązań wymaga wydania rozporządzeń.
czytaj więcej

Nowa matryca stawek VAT dopiero od 1 lipca 2020 r.

2020-03-25
Trwają prace nad rozwiązaniami „tarczy antykryzysowej”. Wśród zmian znalazło się przesunięcie terminu stosowania nowej matrycy stawek VAT. Będziemy informowali o postępie prac nad projektem specustawy przewidującej wsparcie państwa dla pracowników i przedsiębiorców. Zachęcamy do zapisania się do newslettera poprzez profil ATA Finance na LinkedIn lub bezpośrednio na stronie www.atafinance.pl
czytaj więcej

„Tarcza antykryzysowa” – kto z niej skorzysta?

2020-03-20
Przetrwamy wspólnie. Zdajemy sobie sprawę, że epidemia SARS-CoV-2 zagraża naszemu zdrowiu, życiu ale także całej gospodarce. Obecnie toczą się intensywne prace rządowe nad rozwiązaniami wspomagającymi pracowników i pracodawców. Przedstawiamy ogólny zarys propozycji „tarczy antykryzysowej”. Rozwiązania wymagające ustaw będą obowiązywać od kwietnia przez kilka miesięcy – zapowiedziała 19 marca minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.
czytaj więcej

Wysłanie zawiadomienia o płatnościach na rachunek spoza białej listy do niewłaściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

2020-03-16
W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, że podatnik, który prześle w wymaganym terminie zawiadomienie o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do urzędu skarbowego niewłaściwego dla wystawcy faktury, nie traci prawa do rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodu.
czytaj więcej

Dzielenie faktur przy obowiązkowym split payment

2020-03-13
Nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz sprzedaży towarów spoza tego załącznika – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ.
czytaj więcej

Czy można skorygować fakturę wystawioną do paragonu z błędnym NIP?

2020-03-13
Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej fakturę na rzecz podatnika sprzedawca może wystawić wyłącznie, jeżeli paragon zawiera numer identyfikacyjny nabywcy. Powyższy przepis ma służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. W związku z jego stosowaniem szybko pojawiły się jednak praktyczne problemy interpretacyjne, a pierwsze niekorzystne dla podatników interpretacje zostały wydane jeszcze przed jego wejściem w życie.
czytaj więcej