Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Czy można skorygować fakturę wystawioną do paragonu z błędnym NIP?

2020-03-13

Od 1 stycznia 2020 r. w przypadku sprzedaży zarejestrowanej na kasie fiskalnej fakturę na rzecz podatnika sprzedawca może wystawić wyłącznie, jeżeli paragon zawiera numer identyfikacyjny nabywcy.

Powyższy przepis ma służyć dalszemu uszczelnianiu systemu podatkowego. W związku z jego stosowaniem szybko pojawiły się jednak praktyczne problemy interpretacyjne, a pierwsze niekorzystne dla podatników interpretacje zostały wydane jeszcze przed jego wejściem w życie.

Jedna z nich (interpretacja indywidualna z dnia 20 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.590.2019.3.SR) dotyczyła spółki prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży detalicznej towarów i usług na stacjach paliw, która ewidencjonuje sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej za pomocą kasy fiskalnej. Po wydaniu paragonu fiskalnego zdarzały się jednak sytuacje, gdy klient żądał wystawienia faktury i podawał swój NIP.

Mając na uwadze uchwalone zmiany, spółka zastanawiała się jak postępować od nowego roku w sytuacji, w której okazałoby się, że podany przez nabywcę podczas wystawiania paragonu numer identyfikacyjny jest błędny. Planowała w takim wypadku, po wystawieniu faktury z NIP wskazanym na paragonie, wystawiać fakturę korygującą z poprawnym numerem lub akceptować noty korygujące wystawiane przez klientów. Warto podkreślić, że nie chodziło o NIP należący do innego podatnika, lecz o sytuację, w której nabywca podając swój numer pomylił się i przykładowo przestawił kolejność cyfr.

Z takim podejściem nie zgodził się jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wskazał, że fakturę korygującą wystawić można jedynie w ściśle określonych przez ustawę przypadkach. Jednym z nich jest stwierdzenie pomyłki w cenie, stawce lub kwocie podatku bądź w jakiejkolwiek innej pozycji faktury. Podobnie noty korygujące mogą zostać wystawione przez nabywcę towaru lub usługi, w przypadku, gdy otrzymał on fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki. Nie można jednak mówić o pomyłce, jeżeli nabywca podał błędny numer identyfikacyjny.

Co więcej, organ interpretacyjny wskazał, że w przypadku gdy na paragonie zostanie wskazany błędny NIP klienta, nie będzie możliwości zidentyfikowania nabywcy, ponieważ paragony fiskalne nie zawierają żadnych innych danych, które by to umożliwiały. W związku z tym sprzedawca nie będzie w ogóle uprawniony do wystawienia faktury zawierającej NIP do takiego paragonu.

Powyższa wykładnia przepisów jest sprzeczna z oficjalnie prezentowaną przez Ministerstwo Finansów, które w komunikacie z dnia 3 stycznia 2020 r. wskazało, że paragon do kwoty 450 zł brutto (100 euro) z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną. Jeżeli zatem sam w sobie stanowi fakturę i nie ma konieczności wystawiania na jego podstawie odrębnego dokumentu, to bezpośrednio stosuje się do niego przepisy dotyczące korygowania faktur. Dopuszczają one poprawienie błędnego numeru identyfikacyjnego w przypadku oczywistej pomyłki (np. przestawienie kolejności cyfr lub pomyłka w jednej cyfrze).

Nie usuwa to jednak wszelkich wątpliwości. Kwestia, które pomyłki mogą zostać uznane za oczywiste z całą pewnością stanie się przedmiotem sporów między podatnikami a organami skarbowymi.

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl