Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

„Tarcza antykryzysowa” – kto z niej skorzysta?

2020-03-20

Przetrwamy wspólnie. Zdajemy sobie sprawę, że epidemia SARS-CoV-2 zagraża naszemu zdrowiu, życiu ale także całej gospodarce. Obecnie toczą się intensywne prace rządowe nad rozwiązaniami wspomagającymi pracowników i pracodawców. Przedstawiamy ogólny zarys propozycji „tarczy antykryzysowej”. Rozwiązania wymagające ustaw będą obowiązywać od kwietnia przez kilka miesięcy – zapowiedziała 19 marca minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

 

Poniżej podajemy w skrócie wstępne zapowiedzi rządowe. W najbliższych tygodniach będą one konkretyzowane i modyfikowane.

Dopłaty do wynagrodzeń pracowniczych

W firmach, które stracą na epidemii, zapowiedziano pokrycie połowy wynagrodzenia pracownika, jednakże nie więcej niż 40 proc. przeciętnego wynagrodzenia w 2019 r. przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia pracownika o 20%. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej za rok 2019 wyniosło 4.918,17 zł, zatem ww. limit dopłaty to 1.967,27 zł.

Odroczenie terminów składania deklaracji podatkowych

Minister finansów Tadeusz Kościński poinformował, że terminy składania deklaracji podatkowych mają być przesunięte o miesiąc lub dwa. Ich późniejsze składanie nie będzie się łączyło z żadnymi kosztami.

Dodatkowo przesunięty zostanie termin wejścia w życie nowego Jednolitego Pliku Kontrolnego w VAT (JPK)  - z kwietnia na lipiec 2020 r.

Odroczenie terminu poboru podatku od sprzedaży detalicznej

Ponadto minister finansów zapowiedział, że pobór podatku od sprzedaży detalicznej zostanie odroczony do końca roku.

Rozliczenie strat podatkowych z 2020 poprzez korektę zeznań podatkowych za 2019 r.

Branże szczególnie dotknięte skutkami kryzysu (np. transport, turystyka), w sytuacji spadku przychodów firmy o 50% (w 2020 r. w stosunku do 2019 r.) zyskają prawo obniżenia dochodu do opodatkowania o wysokość straty w 2020 r. poprzez korektę CIT za 2019 r. do limitu 5 mln zł. Finalnie będzie to skutkować zwrotem podatku CIT za 2019 r. dla takich firm.

Odroczenie płatności ZUS

Planowane jest odroczenie płatności składek na ZUS o 3 miesiące. Zgodnie z zapowiedzią rzecznika ZUS Pawła Żebrowskiego odroczenie ZUS w uproszczonym trybie ma dotyczyć jedynie składek od lutego do kwietnia 2020 r. Późniejsza spłata składek będzie mogła zostać rozłożona na raty. Odroczenie i rozłożenie na raty składek ZUS dokonywane będzie bez opłat.

Samozatrudnieni

Dla osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne (zlecenia, dzieło) oraz dla osób samozatrudnionych planowana jest wypłata z ZUS jednorazowego świadczenia miesięcznego w kwocie około 2.000 zł brutto.

Mikropożyczki i gwarancje dla przedsiębiorców

Planuje się przyznanie pożyczek do 5.000 zł dla małych przedsiębiorców, którzy zatrudniają do 9 pracowników. Pożyczka będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zdecyduje się na zwolnienie pracowników przez najbliższe 6 miesięcy.

Rozszerzony zostanie program gwarancji de minimis BGK dla małych i średnich firm. Podwyższony zostanie poziom zabezpieczenia kredytu z 60 proc. do 80 proc.

Wsparcie w leasingu dla firm z problemami

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie umów leasingowych firm transportowych.

Firmy zatrudniające osoby niepełnosprawne

Według zapowiedzi około 600 mln zł zostanie przeznaczonych na pomoc dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Wsparcie obejmie również osoby niepełnosprawne, które pozostają w domach i wymagają szczególnej opieki.

 

Zgodnie z zapowiedziami projekty ustaw wprowadzających zmiany mają zostać ogłoszone do 20 marca 2020 r. O szczegółach proponowanych regulacji ustawowych będziemy informować.