Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Optymalizacja podatkowa

  • wsparcie w zakresie dostosowania struktury udziałowej do założonych celów biznesowych przy uwzględnieniu minimalizacji obciążeń podatkowych,
  • doradztwo w zakresie kształtowania optymalnej podatkowo polityki wykazywania dochodów,
  • wsparcie przy ocenie opłacalności procesów restrukturyzacyjnych przy uwzględnieniu szacowanych oszczędności podatkowych oraz kosztów wdrożenia oraz przeprowadzenia transakcji
  • kompleksowa obsługa podatkowa procesów tworzenia struktur kapitałowych
  • doradztwo przy kształtowaniu postanowień umów cywilnoprawnych w celu minimalizacji skutków podatkowych,
  • identyfikacja ryzyk podatkowych związanych z procesami optymalizacyjnymi i ich eliminowanie,
  • doradztwo w zakresie odpowiedniego wykorzystania spółek z siedzibą w atrakcyjnych jurysdykcjach podatkowych.