Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Bieżące doradztwo podatkowe i doradztwo transakcyjne

  • doradztwo, sporządzanie wycen, badanie planu połączenia w związku z fuzjami i podziałami spółek,
  • due diligence finansowo-podatkowe,
  • wycena przedsiębiorstw (metodą DCF, metodami mieszanymi),
  • wycena wartości niematerialnych i prawnych (wycena znaków towarowych, wycena bazy klientów, alokacja ceny nabycia),
  • przeglądy aktywów pod kątem utraty ich wartości (impairment reviews) zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej lub standardami US GAAP,
  • wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania np. na giełdzie,
  • optymalizacja finansowa i podatkowa w grupie kapitałowej,
  • roczne i śródroczne przeglądy podatkowo-księgowe przedsiębiorstw.