Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Badanie sprawozdań finansowych i usługi audytorskie

  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości,
  • badanie i przegląd sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, standardami US GAAP, standardami niemieckimi, w tym również dla celów konsolidacji grupy,
  • przekształcanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polskimi standardami rachunkowości do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, standardów US GAAP oraz innych standardów rachunkowości,
  • pomoc w przygotowaniu rachunkowości przedsiębiorstw do sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej,
  • przygotowanie informacji do prospektów emisyjnych,
  • audyt wydatkowania środków pomocowych z Unii Europejskiej,
  • doradztwo w zakresie ujęcia transakcji i zdarzeń gospodarczych w księgach oraz sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw,
  • przeglądy typu due diligence,
  • doradztwo w zakresie zasad rachunkowości obowiązujących w przedsiębiorstwie, tworzenia planów kont oraz kontroli wewnętrznej, szkolenia.