Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przełomowy wyrok NSA w sprawie świadczeń urlopowych

2014-09-16

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 marca 2014 r. (sygn. II FSK 1049/12) spółka ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wartość wypłaconych świadczeń urlopowych, niezależnie od  tego, czy są wypłacane ze środków zgromadzonych na zakładowym funduszu świadczeń socjalnych czy też nie.

W sprawie interpretacji rozpatrywanej przez Izbę Skarbową w Poznaniu (nr ILPB3/423-250/11/14-S/JG) , NSA podkreślił, że kosztem uzyskania przychodów są świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ale nie z jego środków.

Powyższą sprawę komentuje nasz ekspert, Marcin Sobieszek – Uzależnianie możliwości zaliczania świadczeń urlopowych do kosztów od liczby zatrudnionych osób jest absurdalne. Dobrze więc, że sąd wykazał się zdrowym podejściem. W przepisach podatkowych chodzi przecież o to, aby firma nie odliczała dwa razy tej samej kwoty: raz jako wpłaty odpisu na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, drugi raz jako faktycznego wydatku na dofinansowanie wypoczynku pracownika.

Cały artykuł jest dostępny na łamach Rzeczpospolitej pod linkiem - www.prawo.rp.pl