Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wkrótce upływają terminy wypełnienia obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

2023-10-09

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych. Dla podmiotów, których rok podatkowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym, termin na przygotowanie dokumentacji lokalnej upływa z końcem października 2023 r., a na złożenie informacji TPR z końcem listopada 2023 r. To już zatem ostatni moment na wypełnienie spoczywających na podatnikach obowiązków i uniknięcie potencjalnych sankcji za niedopełnienie obowiązków dokumentacyjnych.

Dokumentacja lokalna

Podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzenia w postaci elektronicznej lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Przypominamy, iż dokumentacja lokalna sporządzana jest dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość przekroczy w roku podatkowym:

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowej i finansowej,
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej bądź innej.

Do przygotowania dokumentacji podatkowej zobowiązani są również podatnicy dokonujący transakcji rajowych, jeżeli wartość transakcji za rok podatkowy przekroczy:

  • 2 500 000 PLN w przypadku transakcji finansowych oraz
  • 500 000 PLN w przypadku transakcji innych niż finansowe.

Informacja o cenach transferowych

Dodatkowo, podmioty powiązane zobowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych składają do właściwego urzędu skarbowego informację o cenach transferowych (TPR) w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

Od 2022 roku informacja TPR  zawiera oświadczenie, w którym podatnicy wskazują, że sporządzili dokumentację lokalną zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte dokumentacją ustalone zostały na warunkach rynkowych.

Dokumentacja grupowa

Podmioty powiązane, których sprawozdania finansowe są konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, zobowiązane do sporządzenia Local file, dołączają do niej grupową dokumentację cen transferowych, w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl