Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Zakup pierwszego mieszkania bez podatku PCC

2023-09-27

31 sierpnia 2023 roku weszły w życie zmiany w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej: ustawa o PCC) wprowadzające zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku PCC w przypadku nabycia pierwszego mieszkania z rynku wtórnego. Wprowadzone rozwiązanie może przynieść osobom kupującym pierwsze mieszkanie oszczędność od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych.

Stawka podatku PCC w przypadku sprzedaży nieruchomości wynosi 2%, a obowiązek  zapłaty podatku ciąży na nabywcy nieruchomości. Przykładowo, osoba dokonująca zakupu mieszkania, z rynku wtórnego, o wartości 250 000 zł była do tej pory (bez względu na ilość posiadanych nieruchomości), zobowiązana do zapłaty od przedmiotowego nabycia podatku PCC, którego wysokość w opisanej sytuacji wynosiłaby 5 000 zł. Dzięki wprowadzeniu nowych regulacji, przy spełnieniu warunków, o których mowa w ustawie o PCC, osoba, która nabywa pierwsze mieszkanie z rynku wtórnego zaoszczędzi w analizowanym przypadku 5 000 zł. 

Aby zastosować powyższe zwolnienie, kupującym musi być osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało:

- prawo własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość;

- prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

- spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego.

Zatem, zwolnienie będzie mieć zastosowania co do zasady w sytuacji, jeżeli podatnikowi przed dokonaniem nabycia nieruchomości nie przysługiwało żadne z wyżej wymienionych praw, ani udział w tych prawach.

Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba fizyczna posiada lub posiadała udział w wyżej wymienionych prawach, który nie przekracza lub nie przekraczał 50% i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Pisząc o wprowadzeniu możliwości skorzystania ze zwolnienia z zapłaty PCC, nie sposób nie wspomnieć o kolejnej istotnej zmianie wprowadzonej tym samym aktem prawnym.

Od 1 stycznia 2024 roku zacznie obowiązywać 6%-owa stawka podatku PCC, która będzie miała zastosowanie w sytuacji, gdy kupujący będzie nabywał co najmniej sześć lokali mieszkalnych stanowiących odrębne nieruchomości w jednym lub kilku budynkach wybudowanych na jednej nieruchomości gruntowej, opodatkowanych podatkiem od towarów i usług, lub udziały w tych lokalach.

Stawka podatku w wysokości 6% będzie miała zastosowanie do zawartej z tym samym kupującym umowy sprzedaży szóstego i każdego następnego takiego lokalu w tym samym budynku.

Należy zwrócić uwagę, że w przypadku nabycia nieruchomości położonych na odrębnych działkach lub nieopodatkowanych podatkiem VAT, wskazana regulacja nie będzie miała zastosowania. W praktyce to właśnie częściej spotykamy się z sytuacjami, w których inwestorzy dokonują zakupu większej ilości mieszkań znajdujących się w różnych lokalizacjach.

Reasumując, wprowadzone zmiany oceniamy pozytywnie. Zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w przypadku nabycia pierwszej nieruchomości będzie stanowiło dla kupujących dużą oszczędność. Z kolei wprowadzenie 6% stawki podatku PCC może ograniczyć hurtowy wykup mieszkań, który winduje ceny na rynku nieruchomości.

 

Klaudyna Malinowska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

klaudyna.malinowska|atatax.pl| |klaudyna.malinowska|atatax.pl