Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Senat za zniesieniem limitu stawek ZUS od 2019 r.

2017-12-20
Informujemy, iż dnia 7 grudnia 2017 r. Senat przyjął ustawę znoszącą górny limit ograniczenia składek ZUS. Wydłużył jednak czas trwania tzw. vacatio legis. Zmiana wejdzie w życie dopiero od 1 stycznia 2019 r.
czytaj więcej

Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 1 lipca 2018 r.

2017-12-21
Sejm na posiedzeniu 15 grudnia 2017 r. przyjął poprawki zaproponowane przez Senat. Tym samym, przepisy wprowadzające mechanizm podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment) wejdą w życie dopiero od 1 lipca 2018 r.
czytaj więcej

Elektroniczne wersje certyfikatów rezydencji akceptowane przez fiskusa

2017-11-21
Wydaną 13 listopada 2017 r. interpretacją indywidualną (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.371.2017.1.JKT) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził korzystne dla podatników stanowisko w sprawie certyfikatów rezydencji wydawanych w formie elektronicznej.
czytaj więcej

Polskie przepisy dotyczące zwolnienia z VAT dostawy budynków niezgodne z dyrektywą VAT

2017-11-23
Wyrokiem z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie C-308/16 Kozuba Premium Selection Sp. z o.o. przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w Warszawie, o której pisaliśmy już we wrześniu 2016 r., Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdził, że polski ustawodawca dokonał zawężenia definicji pierwszego zasiedlenia w stosunku do definicji zawartej w dyrektywie 2006/112/WE.
czytaj więcej

Najważniejsze zmiany w podatkach PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r.

2017-11-30
W dniu 22 listopada 2017 prezydent podpisał ustawę nowelizującą ustawy o PIT, CIT oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
czytaj więcej

Wkrótce upłynie termin na złożenie powiadomień CBC-P dotyczących obowiązku przekazania informacji o grupie podmiotów

2017-10-26
Nowe obowiązki wynikają z ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, w myśl której nałożony został na wybrane podmioty obowiązek składania  tzw. informacji o grupie podmiotów, które pomóc mają fiskusowi w analizie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania w obszarze cen transakcyjnych oraz w innych analizach ekonomicznych lub statystycznych .
czytaj więcej

Umowa najmu z opcją wykupu, z której warunków wynika, że wykup jest jedynym gospodarczo racjonalnym wyborem, stanowi na gruncie dyrektywy VAT dostawę towarów

2017-10-26
Tak wynika z wyroku TSUE z dnia 4 października 2017 r. w sprawie C-164/16 Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs przeciwko Mercedes-Benz Financial Services UK Ltd. Sprawa dotyczyła brytyjskiej spółki Mercedes-Benz Finanacial Service UK, oferującej swym klientom trzy rodzaje umów wzorcowych finansowania użytkowania samochodów: standardową umowę najmu, umowę leasingu a także umowę najmu z opcją wykupu, łączącą pewne cechy dwóch pierwszych umów i przedstawianą jako umowa pozwalająca klientom odroczyć wybór między najmem a zakupem na czas po wydaniu pojazdu.
czytaj więcej

Czynności wykonywane przez członka zarządu a opodatkowanie VAT

2017-10-27
Dnia 6 października 2017 roku Minister Rozwoju i Finansów wydał interpretację ogólną (sygn. PT3.8101.11.2017), w której wyjaśnił, pod jakimi warunkami czynności (usługi) wykonywane przez członków zarządów na rzecz spółek mogą być potraktowane jako czynności wykonywane w ramach samodzielnej działalności gospodarczej przez podatnika VAT.
czytaj więcej

Wydatki na alkohol podczas imprez integracyjnych a koszty uzyskania przychodów

2017-09-26
Spółka nie zaliczy do kosztów uzyskania przychodów serwowanego na spotkaniu jednego z działów firmy alkoholu, nawet jeśli celem spotkań działowych jest zwiększenie poziomu motywacji do pracy oraz integracji, konsekwencją czego ma być wzrost przychodów spółki.
czytaj więcej

Dostawy o charakterze ciągłym a moment powstania obowiązku podatkowego

2017-09-27
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 1714/15 z dnia 12 lipca 2017 r. potwierdził, że do dostawy towarów można stosować przepisy regulujące moment powstania obowiązku podatkowego właściwe dla usług świadczonych w sposób ciągły.
czytaj więcej