Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Odwołanie stanu epidemii

2022-05-11

W dniu 9 maja 2022 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się projekty rozporządzeń, z których jeden odwołuje na terenie Polski stan epidemii ogłoszony w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania  wirusa SARS-CoV-2 oraz drugi wprowadzający na terenie RP z dniem 16 maja 2022 r. stan zagrożenia epidemicznego.

 

I. Po dniu 16 maja 2022 r. przestaną obowiązywać między innymi:

Podatek od przychodów z budynków

 

Zwolnienie z opodatkowania przychodów z budynków. Przychody z tytułu posiadania nieruchomości zwolnione będą z opodatkowania do końca maja 2022 r.

 

Darowizny na przeciwdziałanie COVID-19

 

Odliczenie darowizn przeznaczonych na przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa COVID -19. Odliczenie darowizny na ten cel będzie możliwe do końca maja 2022 r.

Amortyzacja towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Dokonywanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od wartości początkowych środków trwałych nabytych w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 będzie możliwe do końca maja 2022 r.

 

 

II. Po dniu 16 maja 2022 r. nadal będą obowiązywać:

Schematy podatkowe

 

Terminy związane z raportowaniem krajowych schematów podatkowych nadal będą zawieszone. Zawieszenie trwać będzie do trzydziestego dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Certyfikaty rezydencji

 

Przedsiębiorcy wypłacający za granicę określone należności mogą nadal korzystać z posiadanych już certyfikatów rezydencji kontrahenta:

  1. niezawierających okresu ich ważności lub ich kopii,
  2. obejmujących rok 2019 lub 2020, jeżeli posiadają oświadczenie podatnika co do aktualności danych w nich zawartych.

Korzystanie z tych certyfikatów rezydencji przez podatników będzie możliwe przez okres 2 miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego.

Płatności na rachunek bankowy kontrahenta spoza białej listy

 

Nadal pozostaje w mocy wydłużony termin na  złożenie zawiadomienia o dokonaniu płatności na rachunek bankowy kontrahenta inny niż wskazany na białej liście podatników i wynosi 14 dni od dnia zlecenia przelewu.

 

 

III. Podsumowanie

Po wejściu w życie projektowanych rozporządzeń, w związku z odwołaniem stanu epidemii, od czerwca 2022 r. przychody z budynków będą podlegać opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dodatkowo podatnicy utracą prawo do korzystania z korzystnych rozwiązań podatkowych w związku z darowizną bądź nabyciem środków trwałych związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania COVID-19.

W dalszym ciągu, do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, obowiązują przepisy dotyczące przedłużenia terminów na spełnienie obowiązków związanych z raportowaniem krajowych schematów podatkowych, okresu ważności certyfikatów rezydencji oraz terminu na składanie zawiadomień o dokonaniu płatności na rachunek kontrahenta spoza białej listy.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

magdalena.walczynska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl