Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wątpliwości co do podpisywania formularza TPR – odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską

2022-06-22

Wraz z wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu, zmieniły się niektóre obowiązki podatkowe w zakresie cen transferowych. Od 1 stycznia 2022 roku zlikwidowano obowiązek składania odrębnego formularza TPR oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych.

Począwszy od 2022 roku zamiast dwóch odrębnych dokumentów podatnicy złożą jeden dokument, w którym oświadczenie o posiadaniu dokumentacji podatkowej stanowi integralny element informacji o cenach transferowych.

W związku z niejasnymi regulacjami dotyczącymi kwestii podpisywania oraz odpowiedniości pełnomocnika za prawidłowości związane z raportowaniem danych o cenach transferowych MF w odpowiedzi z dnia 30 maja 2022 rok o sygnaturze DCT3.054.1.2021 wyjaśniło kwestię związaną z możliwością podpisania informacji o cenach za pomocą dowolnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego akceptowanego w innym kraju UE oraz z odpowiedzialnością pełnomocnika podatnika w przypadku podpisania przez pełnomocnika informacji o cenach transferowych.

Podpisywanie informacji TPR

Ministerstwo Finansów  jednoznacznie potwierdziło, że informacje TPR można podpisać używając kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który jest certyfikowany przez podmiot wyznaczony przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej.

Kwestia ponoszenia odpowiedzialności za podpisanie informacji TPR

Ministerstwo Finansów  wskazało, że informację  TPR może podpisać pełnomocnik, będący adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem, na podstawie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1). Jednak należy zauważyć, że skutki prawne związane z prawidłowością i prawdziwością danych o cenach transferowych podanych przez pełnomocnika w informacji TPR  spoczywają na podmiocie zobowiązanym do jej złożenia, a nie na pełnomocniku.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że Ordynacja podatkowa nie reguluje kwestii odpowiedzialności pełnomocnika za podanie nieprawdziwych informacji. Z drugiej jednak strony Minister Finansów zwraca uwagę na fakt, iż osoba  - w tym również pełnomocnik, która naruszyła obowiązek w zakresie składania informacji o cenach transferowych, bądź złożyła taką informację niezgodnie z lokalną dokumentacją cen transferowych lub ze stanem rzeczywistym, może ponieść odpowiedzialność karną skarbową za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Kwestie odpowiedzialności karnej skarbowej należy rozpatrywać w kontekście ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w Kodeksie karnym skarbowym – tj. winy i umyślności działania sprawców.

Powyższa odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację poselską nie rozwiąże zapewne wszelkich wątpliwości związanych z wprowadzonymi zmianami, jednakże może ona stanowić istotne źródło informacji dla podatników oraz ich pełnomocników, przy wypełnianiu obowiązków związanych z cenami transferowymi.

 

Kinga Duszna, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

kinga.duszna|atatax.pl| |kinga.duszna|atatax.pl