Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Koszty podatkowe w związku z opłacaniem ubezpieczenia na życie członka zarządu

2022-04-11

Dnia 4 lutego 2022 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: „Dyrektor KIS”) wydał interpretację indywidualną o sygn. 0111-KDIB2-1.4010.330.2021.2.BJ, dotyczącą zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie na życie członka zarządu spółki.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego wystąpiła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która prowadzi działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z uwagi na fakt, że jej oferta skierowana jest do klientów z całego kraju, jedyny członek zarządu, będący jednocześnie udziałowcem spółki, odbywa często podróże służbowe celem realizacji obowiązków wynikających z zawartych umów. Wnioskodawca planuje zawarcie umowy ubezpieczenia, na mocy której ubezpieczy życie członka zarządu, bowiem warunkuje on dalsze pełnienie funkcji w zarządzie od zawarcia przedmiotowej polisy. Stąd też spółka powzięła wątpliwość czy wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie na życie dla członka zarządu stanowią koszty uzyskania przychodu spółki.

W ocenie wnioskodawcy, wykupione przez spółkę ubezpieczenie służyć będzie wzmocnieniu więzi z przedsiębiorstwem oraz podtrzymaniu stosunku służbowego. Zawarcie umowy może również wpłynąć na efektywność zadań wykonywanych przez członka zarządu. Wynika to z zapewnienia jego rodzinie bezpieczeństwa w sytuacji np. wypadku w czasie pełnienia czynności reprezentacyjnych na rzecz spółki. W konsekwencji, poniesione przez spółkę wydatki będą związane w sposób pośredni z przychodami uzyskanymi z prowadzonej działalności gospodarczej.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji podatkowej potwierdził stanowisko wnioskodawcy, wskazując, że o ile prawo do omawianego we wniosku dodatkowego świadczenia na rzecz powołanego członka zarządu spółki wynika z uchwały zgromadzenia wspólników lub z samej umowy spółki, możliwe będzie zaliczenie kosztów opłacanych składek do kosztów uzyskania przychodów spółki - zarówno w części ubezpieczeniowej jak i co do zasady inwestycyjnej.

Dyrektor KIS podkreślił, że w opisanym zdarzeniu przyszłym art. 16 ust. 1 pkt 38 ustawy o CIT nie znajdzie zastosowania. Przepis ten wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników. Tymczasem w analizowanej sprawie świadczeniu spółki na rzecz członka zarządu w postaci opłacania składki ubezpieczeniowej odpowiada świadczenie wzajemne w postaci wykonywania przez niego określonych zadań i czynności wynikających z pełnionej funkcji.

Istotny jest również art. 16 ust. 1 pkt 38a ustawy o CIT zgodnie z którym nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na rzecz osób wchodzących w skład między innymi organów stanowiących osób prawnych, z wyjątkiem wynagrodzeń wypłacanych z tytułu pełnionych funkcji. Również ten artykuł nie znajdzie zastosowania, gdyż zarząd nie jest organem stanowiącym, lecz organem wykonawczym, zarządzającym.

 

Karol Śmiałko, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

karol.smialko|atatax.pl| |karol.smialko|atatax.pl