Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych za 2021 rok

2022-04-12

8 kwietnia 2022 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania spraw przez Krajową Administrację Skarbową.W myśl projektu ustawy, termin do złożenia informacji o cenach transferowych (TPR) oraz oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, przedłuża się:

  • do dnia 30 września 2022 r. – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 czerwca 2022 r.;
  • o 3 miesiące – w przypadku gdy termin ten upływa w okresie od dnia 1 lipca 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dla dużej grupy podatników u których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, wskazane terminy upłyną zatem 31 grudnia, a nie 30 września. Co więcej, zgodnie z przepisami tzw. Tarczy Antykryzysowej 4.0, w przypadku wydłużenia terminu do złożenia oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych, termin na przygotowanie dokumentacji grupowej (tzw. Master file), przedłuża się do końca 3 miesiąca licząc od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. Oznacza to, że podatnicy których rok podatkowy kończy się 31 grudnia, zobowiązani będą do sporządzenia dokumentacji grupowej do końca marca 2023 r.

Przypominamy, że podmioty powiązane zobowiązane są do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local file) dla transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym, której wartość netto przekroczy w roku podatkowym:

  • 10 000 000 PLN – w przypadku transakcji towarowej i finansowej;
  • 2 000 000 PLN – w przypadku transakcji usługowej bądź innej.

Do przygotowania dokumentacji podatkowej zobowiązani są również podatnicy dokonujący tzw. bezpośrednich i pośrednich transakcji rajowych, jeżeli wartość transakcji przekroczy odpowiednio 100 000 PLN i 500 000 PLN. Z kolei, podmioty powiązane konsolidowane metodą pełną lub proporcjonalną, które są obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych dołączają do tej dokumentacji grupową dokumentację cen transferowych, jeżeli należą do grupy podmiotów powiązanych:

  • dla której jest sporządzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe;
  • której skonsolidowane przychody przekroczyły w poprzednim roku obrotowym kwotę 200 000 000 PLN lub jej równowartość.

 

Anna Skórska, koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl