Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Transakcje z rajami podatkowymi – planowane zmiany w przepisach

2022-07-17

Z początkiem 2021 r. weszła w życie nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadzająca nowe obowiązki w zakresie dokumentowania transakcji z rajami podatkowymi. Do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych zostali zobligowani podatnicy dokonujący transakcji przychodowych z kontrahentem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. bezpośrednie transakcje rajowe). Ponadto, ustawodawca rozszerzył obowiązek sporządzenia dokumentacji lokalnej także na transakcje w ramach których rzeczywisty właściciel, ma miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd raju podatkowym (tzw. pośrednie transakcje rajowe).

Obecnie trwają prace legislacyjne nad kolejną nowelizacją przepisów dotyczących cen trasferowych. Proponowane zmiany mają na celu złagodzenie rygoru związanego z dokumentowaniem transakcji rajowych. Opublikowany w dniu 28 czerwca 2022 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada:

  • podwyższenie progów dokumentacyjnych do 200 000 PLN dla bezpośrednich transakcji rajowych oraz zróżnicowanie progów dla pośrednich transakcji rajowych (2 500 000 PLN dla transakcji finansowych i towarowych, 500 000 PLN w pozostałym zakresie),
  • doprecyzowanie, że badanie transakcji pod kątem istnienia rzeczywistego właściciela w raju podatkowym lub rozliczeń z podmiotem rajowym dotyczy jedynie podmiotu otrzymującego należność,
  • ustalenie, że w przypadku transakcji krajowych obowiązek dokumentacyjny w zakresie pośrednich transakcji rajowych będzie ciążyć jedynie na podmiocie otrzymującym należność,
  • likwidację domniemania rezydencji rzeczywistego właściciela w raju podatkowym,
  • wprowadzenie wyłączenia stosowania przepisów dot. pośrednich transakcji rajowych, jeśli podmiot otrzymujący należność wynikającą z transakcji nie dokonuje w roku podatkowym (obrotowym) związanych z należnością rozliczeń lub nie jest powiązany z podmiotem rajowym,
  • wskazanie, że dla weryfikacji obowiązku dokumentacyjnego wystarczające będzie oświadczenie kontrahenta stwierdzające, że jest on rzeczywistym właścicielem należności, albo, że rzeczywistym właścicielem nie jest podmiot z raju podatkowego.

Co istotne, zgodnie z przepisami przejściowymi, podatnicy będą mogli wybrać stosowanie nowych regulacji już do transakcji realizowanych w 2021 roku. Zwracamy jednak uwagę, iż projekt ustawy znajduje się obecnie na etapie opiniowania, zatem proponowane przepisy mogą jeszcze ulec zmianie.

 

Anna Skórska,

koordynator ds. cen transferowych, ATA Tax Sp. z o.o.

 

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska@atatax.pl