Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

WSA: Można wystąpić o interpretację w sprawie MDR

2020-06-05

Przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych od momentu ich wejścia w życie budzą wiele wątpliwości, a niekiedy również kontrowersji wśród podatników. Aby nieco ułatwić wywiązywanie się z nowych obowiązków, Minister Finansów wydał obszerne, ponad stustronicowe objaśnienia w tym zakresie. Nie tylko nie rozwiązały one wszystkich problemów trapiących osoby odpowiedzialne za rozliczenia podatkowe, ale wręcz w niektórych obszarach zrodziły nowe.

Wielu podatników wypatrywało więc ratunku w uzyskaniu indywidualnej interpretacji przepisów, która nie tylko rozwiałaby ich wątpliwości, ale również zagwarantowałaby moc ochronną. Dyrektor KIS jednak konsekwentnie odmawia interpretowania przepisów o MDR, wskazując, że nie zawierają one norm, z których wynikają uprawnienia lub obowiązki podatników, a tylko takie mogłyby być przedmiotem interpretacji. Wnioskującym nie pozostawało zatem nic innego poza skarżeniem takich postanowień do sądów administracyjnych.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 8 kwietnia 2020 r. (I SA/Go 61/20) przyznał rację wnioskującym. Spółka we wniosku domagała się informacji dotyczących obowiązku poinformowania o numerze schematu podatkowego księgowego i dyrektora finansowego działających w charakterze wspomagających. Dyrektor KIS odmówił jednak wszczęcia postępowania. Uznał bowiem, że przepisy dotyczące MDR nie są przepisami materialnego prawa podatkowego. Spółka ostatecznie zdecydowała się wnieść skargę do sądu administracyjnego, zarzucając, że w przypadku uzyskania interpretacji spełniałaby ona funkcje przewidziane dla tej instytucji. Przede wszystkim gwarantowałaby moc ochronną, a ponadto posiadałaby istotny walor informacyjny.

WSA zgodził się ze skarżącą i orzekł, że Dyrektor KIS naruszył prawo. Zdaniem sądu organ powinien był wydać interpretację, ponieważ przepisy o MDR są przepisami prawa podatkowego. Zawarte są bowiem w ustawie Ordynacja podatkowa, a zatem ustawie podatkowej. Zawężanie tego pojęcia w toku postępowania w przedmiocie wydania indywidualnej interpretacji przepisów nie znajduje uzasadnienia prawnego. Poza tym ustawa wyraźnie wskazuje, które przepisy nie mogą być przedmiotem pisemnej interpretacji, a w katalogu tym nie ma przepisów o raportowaniu schematów podatkowych.

Sąd przyznał jednocześnie rację organowi, iż interpretacji podlegają jedynie normy materialnoprawne, nie zaś przepisy postępowania. Jednakże normy wynikające z przepisów o MDR, w tym również co do obowiązku informowania wspomagającego o numerze schematu podatkowego, mają charakter materialnoprawny. Regulują one przecież sytuacje, których wystąpienie wiąże się z powstaniem obowiązków po stronie określonych podmiotów. Naruszenie tych obowiązków rodzi po stronie zobowiązanych sankcje karne, a nie np. karę porządkową jak ma to miejsce w razie naruszenia prawa procesowego. Dlatego też Dyrektor KIS powinien wydawać interpretacje indywidualne w zakresie MDR.

Choć orzeczenie to z całą pewnością należy uznać za słuszne i korzystne dla podmiotów zobowiązanych do informowania o schematach podatkowych, to nie można jeszcze mówić o ugruntowanej linii orzeczniczej w tym zakresie. Odmienne stanowisko w podobnym stanie faktycznym zajął pod koniec ubiegłego roku WSA w Poznaniu.

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl