Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Większe firmy skorzystają ze zwolnienia z ZUS

2020-04-21

Tarcza antykryzysowa 2.0 opublikowana 17 kwietnia 2020 r. wprowadza między innymi zwolnienia dla płatników ZUS zatrudniających od 10 do 49 ubezpieczonych. Zwolnienie obejmuje składki ZUS należne za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. Wysokość zwolnienia ograniczona jest do 50% łącznej kwoty należnych składek wykazanych w deklaracji za dany miesiąc.

Ze zwolnienia skorzystają także płatnicy, którzy opłacili już składki za ubezpieczonych za marzec 2020 r. Zapłacone składki w części objętej zwolnieniem będą zwrócone płatnikowi.

Zwolnienie stosuje się, jeśli wnioskodawca był zgłoszony jako płatnik ZUS:

  • przed 1 lutego oraz zgłosił od 10 do 49 ubezpieczonych na dzień 29 lutego;
  • w okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 lutego i zgłosił od 10 do 49 ubezpieczonych na dzień 31 marca 2020 r.;
  • w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. i zgłosił od 10 do 49 ubezpieczonych na dzień 30 kwietnia 2020 r.

Dla celów zwolnienia z ZUS liczbę ubezpieczonych oblicza się bez uwzględnienia pracowników młodocianych. Dotyczy to zarówno mikrofirm jak i płatników zgłaszających do ZUS miedzy 10 a 49 ubezpieczonych.

Wnioski dotycząc zwolnienia z ZUS można znaleźć na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl . Składa się je w formie papierowej lub elektronicznej.

Ponadto rozszerzono zwolnienia dla płatników zatrudniających do 9 ubezpieczonych dopuszczając zwolnienia z ZUS także w przypadku firm zgłoszonych jako płatnik między 1 lutego a 31 marca 2020 r.

Nowelizacja tarczy antykryzysowej wprowadza zapis o wyłączeniu z przychodów podatkowych przychodów z tytułu zwolnienia z ZUS zarówno w przypadku osób fizycznych jak i osób prawnych. W pierwotnej wersji przewidziano zwolnienie podatkowe jedynie dla osób fizycznych.

Dodatkowo dla płatników składek, którzy mają trudności w terminowym opłaceniu składek w następstwie COVID-19 przewidziano odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę od składek za okres od stycznia 2020 r. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników składek bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Tarcza antykryzysowa 2.0 przewiduje także zwolnienie ze składek za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r. dla spółdzielni socjalnych, bez względu na liczbę zgłoszonych ubezpieczonych, jeżeli były płatnikami przed dniem 1 kwietnia 2020 r.

Źródło: art. 73 ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020, poz. 695, dalej: „ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia”) zmieniający art. 31zo oraz art. 31zx w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID‑19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz. 374, 567 i 568) oraz art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia.