Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Dzielenie faktur przy obowiązkowym split payment

2020-03-13

Nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT oraz sprzedaży towarów spoza tego załącznika – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19 grudnia 2019 r. sygn. 0111-KDIB3-2.4012.646.2019.1.AZ.

We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej został przedstawiony stan faktyczny, w którym Wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT, prowadzącym działalność w zakresie sprzedaży elementów hydrauliki siłowej oraz zabudowy i wyposażania samochodów specjalistycznych. Zgodnie z obowiązującym w firmie Wnioskodawcy mechanizmem, wydanie towaru z magazynu każdorazowo dokumentowane jest fakturą VAT.

Przed nowelizacją przepisów ustawy o VAT z dnia 1 listopada 2019 r., Wnioskodawca przy sprzedaży krajowej na osobnych fakturach VAT dokumentował sprzedaż towarów opodatkowanych stawką VAT 23 % i sprzedaż towarów dla których obowiązywało odwrotne obciążenie, gdzie nabywca był zobowiązany do rozliczenia podatku VAT. Od 1 listopada 2019 r. obowiązuje mechanizm podzielonej płatności dla towarów wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, pod warunkiem że wartość faktury dokumentującej sprzedaż tych towarów, będzie równa lub przekroczy kwotę 15 000 zł brutto. Dla towarów uwzględnionych w załączniku nr 15 obowiązuje stawka VAT 23 %.

Po nowelizacji Wnioskodawca zamierza kontynuować sposób wystawiania faktur VAT polegający na dokumentowaniu sprzedaży towarów z załącznika nr 15 na jednej fakturze i na osobnej fakturze sprzedaży pozostałych towarów, niezależnie od tego czy faktury były wydane klientowi w tym samym dniu. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał pytanie, czy prawidłowe jest osobne fakturowanie sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT i osobne pozostałych towarów.

Dyrektor KIS podzielając stanowisko Wnioskodawcy stwierdził, że jego postępowanie dotyczące sposobu wystawiania faktur VAT będzie prawidłowe w obecnie obowiązującym stanie prawnym.

Organ odnosząc się do przepisów ustawy o VAT wskazał, że faktura zawierająca ogółem kwotę należności przekraczającą 15 000 zł brutto lub jej równowartość, obejmująca dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów uwzględnionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT powinna zawierać zwrot „mechanizm podzielonej płatności”. Umieszczenie na fakturze takiego zapisu wiąże się z obowiązkiem zastosowania przez podatników mechanizmu podzielonej płatności. Dyrektor KIS stwierdził, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT nie ma przeszkód, aby sprzedawca w ramach realizacji jednego zamówienia dokonywał odrębnego fakturowania sprzedaży towarów ujętych w załączniku nr 15 oraz sprzedaży pozostałych towarów. Podatnik może zatem wystawić odrębną fakturę do dostawy towarów objętych załącznikiem nr 15 i odrębną fakturę do sprzedaży towarów spoza tego załącznika.

Dyrektor KIS odnosząc się do sytuacji przedstawionej we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej podkreślił, że dla dokonania zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności istotne znaczenie ma wartość brutto wynikająca z faktury VAT obejmującej towary wymienione w załączniku nr 15, a nie wartość zamówienia zawierająca towary z tego załącznika i pozostałe towary.

Jeżeli Wnioskodawca realizuje zamówienie dotyczące towarów z załącznika nr 15 przekraczające kwotę 15 000 zł w dwóch kolejnych dniach, a w związku z tym zostaną wystawione dwie faktury, to adnotacja „mechanizm podzielnej płatności” powinna zostać umieszczona tylko na fakturze, której suma przekracza wskazany próg kwotowy.  Nie ma obowiązku umieszczania takiej adnotacji na żadnej z tych faktur, jeżeli ani kwota brutto wynikająca z jednaj faktury ani suma należności ogółem z drugiej faktury nie przekroczy progu 15 000 zł.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl