Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Przedłużone terminy przekazania zaliczek dla niektórych przedsiębiorców

2020-12-01

W Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego. Przepisy te mają stanowić formę wsparcia dla przedsiębiorców, w związku z panującą epidemią COVID-19, a także wprowadzonymi ograniczeniami w wykonywaniu niektórych rodzajów działalności gospodarczej. Przedłużenie terminów ma przeciwdziałać negatywnym konsekwencjom ekonomicznym dla przedsiębiorców będących płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zgodnie z rozporządzeniem przedłuża się terminy przekazania:

  • zaliczek na podatek dochodowy ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy;
  • zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego od dokonanych świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (tj. z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

Przedłużone terminy upływają odpowiednio:

  • 20 maja 2021 r. – w zakresie zaliczek i zryczałtowanego podatku pobranych w październiku 2020 r.;
  • 20 czerwca 2021 r. – w zakresie zaliczek i zryczałtowanego podatku pobranych w listopadzie 2020 r.;
  • 20 lipca 2021 r. – w zakresie zaliczek i zryczałtowanego podatku pobranych w grudniu 2020 r.

Co ważne, projektowane rozporządzenie dotyczy jedynie płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19, prowadzących na dzień 30 września 2020 r. określone rodzaje działalności zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD). Katalog ten obejmuje m.in. sprzedaż detaliczną odzieży w wyspecjalizowanych sklepach, sprzedaż detaliczną żywności, napojów i wyrobów tytoniowych na straganach i targowiskach, restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, działalność fotograficzną, działalność obiektów sportowych i służących poprawie kondycji fizycznej, a także działalność rozrywkową i rekreacyjną. Według szacunków resortu finansów regulacje obejmują ok. 70 tys. podmiotów.

Należy zwrócić uwagę, że same zaliczki i zryczałtowany podatek powinny zostać pobrane przez płatników, zgodnie z obwiązującymi przepisami. Proponowane przedłużenie terminów dotyczy wyłącznie przekazania ich do właściwego urzędu skarbowego.

Na koniec warto przypomnieć, że zgodnie z rozwiązaniami tzw. tarczy antykryzysowej, już raz wydłużono termin wpłaty zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. – do 1 czerwca 2020 r. W czerwcu nastąpiło z kolei kolejne przesunięcie terminów. Terminy wpłaty zaliczek i podatku pobranego za marzec, kwiecień i maj 2020 przedłużono odpowiednio do 20 sierpnia, 20 października i 20 grudnia 2020 r.

Nowe regulacje weszły w życie 19 listopada 2020 r. – w dniu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

Anna Skórska, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |anna.skorska|atatax.pl