Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

JPK_V7 – nowe obowiązki przedsiębiorców

2020-07-29

Od 1 października 2020 roku obowiązkowo wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT objęci zostaną obowiązkiem składania nowego pliku JPK_VAT. Wprowadzana struktura miała wprawdzie zacząć obowiązywać już od 1 lipca 2020 roku, jednak z uwagi m. in. na pandemię COVID-19, termin ten został przesunięty.

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, wprowadzane zmiany mają na celu przede wszystkim ułatwienie podatnikom raportowania do organów podatkowych. Od października bowiem składane dotychczas deklaracje VAT-7 oraz VAT-7K będą przesyłane łącznie z plikiem JPK_VAT w postaci jednego dokumentu elektronicznego, który obejmować będzie zarówno część deklaracyjną, jak i ewidencyjną.

Nowy plik JPK_VAT obowiązywać ma w dwóch wariantach:

  • JPK_V7M – dla podatników, którzy rozliczają się miesięcznie, oraz
  • JPK-V7K – dla podatników, którzy rozliczają się kwartalnie.

Poza połączeniem obowiązującego dotychczas pliku JPK_VAT oraz deklaracji VAT-7/ VAT-7K, w nowej strukturze zostały wprowadzone także dalsze zmiany, które obejmują między innymi obowiązek oznaczania dostaw towarów i świadczenia usług za pomocą symboli GTU. Istotną kwestią jest, że obowiązek ten dotyczy jedynie sprzedawców. Zgodnie bowiem z par. 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług, podatnik zobowiązany jest stosować oznaczenia GTU jedynie do krajowych i transgranicznych dostaw towarów dokonanych przez siebie. Nabywcy towarów i usług nie są obowiązani wskazywać oznaczeń.

Zgodnie z symbolami GTU, oznaczenia od „01” do „10” dotyczą wybranych towarów, natomiast oznaczenia od „11” do „13” obejmują wybrane usługi.

 

Symbol GTU

Grupa towarów/ usług

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych, w tym: alkoholu etylowego, piwa, wina, napojów fermentowanych i wyrobów pośrednich.

GTU_02

Dostawa towarów o charakterze „wrażliwym” takich jak: benzyna, paliwo czy olej napędowy.

GTU_03

Dostawa oleju opałowego, olejów smarowych czy pozostałych olejów o określonych kodach CN.

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich.

GTU_05

Dostawa odpadów określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT, np. wraków przeznaczonych do złomowania czy odpady szklane.

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, np. komputery czy aparaty fotograficzne.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części samochodowych o określonych kodach CN.

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych, np. odpady i złom metali nieszlachetnych, artykuły jubilerskie.

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych - produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz określonych wyrobów medycznych.

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym: doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej.

 

Wprowadzony przez ustawodawcę obowiązek oznaczania transakcji dotyczących wyszczególnionych grup towarów odnosi się jedynie do pliku JPK. Sprzedawca nie ma zatem obowiązku umieszczania symboli GTU na fakturach sprzedażowych, może tego jednak dokonać w celu ułatwienia sobie późniejszej pracy przy generowaniu poprawnego pliku JPK.

W przypadku wystąpienia dostawy danego towaru lub świadczenia usługi na dokumencie, właściwe pola odpowiadające symbolom GTU_01 – GTU_13 sprzedawca wypełnia poprzez zaznaczenie „1”. Jeśli dany towar lub usługa nie wystąpiły na fakturze, pole powinno pozostać puste. Należy również zwrócić uwagę, że dzielenie jednej faktury na kilka wpisów nie jest konieczne, bowiem struktura pliku przewiduje stosowanie wielu oznaczeń GTU dla jednego dokumentu.

Na obecnym etapie ciężko ocenić czy wprowadzane zmiany będą stanowiły ułatwienie dla podatników. Nowe struktury, których zadaniem ma być z jednej strony przyśpieszenie procesu analizowania oraz weryfikowania danych zawartych w deklaracjach podatkowych, a co za tym idzie doprowadzenia do skrócenia terminu zwrotu podatku, nakładają na przedsiębiorców również nowe obowiązki, co wiąże się z dodatkowym nakładem pracy.

 

Natalia Szymocha, konsultant podatkowy ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

ewa.pyrkosz|atatax.pl| |natalia.szymocha|atatax.pl