Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Wysłanie zawiadomienia o płatnościach na rachunek spoza białej listy do niewłaściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego

2020-03-16

W najnowszej interpretacji indywidualnej z dnia 16 stycznia 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajął stanowisko, że podatnik, który prześle w wymaganym terminie zawiadomienie o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, do urzędu skarbowego niewłaściwego dla wystawcy faktury, nie traci prawa do rozliczenia wydatków w kosztach uzyskania przychodu.

Podmiot występujący o interpretację wskazał, że jest czynnym podatnikiem podatku VAT, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nabywa towary i usługi od krajowych podmiotów, którzy są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Podatnik za towary i usługi kontrahentów dokonuje płatności przelewem na rachunek bankowy znajdujący się w wykazie podatników VAT (tzw. biała lista). Podatnik zadał pytanie czy będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatność dokonaną na rachunek nieznajdujący się na białej liście, gdy prześle zawiadomienie w wymaganym terminie 3 dni, ale pomimo działania z najwyższą starannością, na skutek błędu lub innych niezawinionych przez niego okoliczności wyśle zawiadomienie do urzędu skarbowego niewłaściwego dla wystawcy faktury.

W omawianej interpretacji, Dyrektor KIS uznał, że pomimo że zasada z art. 170 § 1 O. p., dotycząca przekazania właściwemu organowi, odnosi się bezpośrednio do pism w postępowaniu podatkowym, to należy ją również przyjąć w odniesieniu do zawiadomienia o zapłacie należności na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT.  

Dyrektor KIS przyznał, że w sytuacji, gdy Podatnik działał z najwyższą starannością, ale z powodu błędu lub niezawinionych przez niego okoliczności, zawiadomienie zostanie przesłane w wymaganym terminie 3 dni, ale do niewłaściwego dla wystawcy faktury urzędu skarbowego, omyłka taka nie spowoduje negatywnych następstw dla podatnika.

Paulina Andrzejczyk, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

paulina.andrzejczyk|atatax.pl| |paulina.andrzejczyk|atatax.pl