Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Paliwo jednak objęte ryczałtem - interpretacja ogólna w sprawie wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych

2020-10-27

Koszty paliwa finansowane przez pracodawcę, udostępniającego pracownikowi samochód służbowy do wykorzystywania do celów prywatnych, mieszczą się w zryczałtowanym przychodzie, o którym mowa w art. 12 ust. 2a ustawy PIT – takie stanowisko zajął Minister Finansów w wydanej interpretacji ogólnej z dnia 11 września 2020 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy o PIT wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości:

  1. 250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3;
  2. 400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.

Jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych jedynie przez część miesiąca, to wartość świadczenia ustala się za każdy dzień korzystania z samochodu w wysokości 1/30 kwot określonych powyżej. Natomiast jeżeli pracownik wykorzystuje samochód służbowy do celów prywatnych ponosząc za to świadczenie częściową odpłatność, to przychód po stronie pracownika stanowi różnica pomiędzy wartością określoną powyżej a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Nieodpłatne świadczenie z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych zostało uregulowane w ustawie o PIT w celu ułatwienia sposobu określania wartości tego przychodu. Na przestrzeni lat powstały jednak rozbieżności interpretacyjne dotyczące poprawności rozliczenia w ramach zryczałtowanego przychodu pracownika kosztów paliwa. Zgodnie z interpretacjami indywidualnymi wydawanymi przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej kwoty ryczałtu obejmują m. in. koszty ubezpieczenia czy bieżących napraw, natomiast nie uwzględniają kosztów zakupu paliwa, do którego należy stosować zasadę ustalania przychodu na podstawie cen rynkowych. Minister Finansów poprał jednak linię orzeczniczą sądów administracyjnych, które uwzględniając skargi podatników i płatników, orzekały że w ramach zryczałtowanego przychodu zawierają się również koszty paliwa zakupionego przez pracodawcę.

Zgodnie z uzasadnieniem wyroków wydawanych przez sądy administracyjne, pracownik wykorzystuje samochód w celu przemieszczania się, co wiąże się z koniecznością ponoszenia wydatków eksploatacyjnych takich jak np. wymiana opon. Podstawowym kosztem związanym z użyciem pojazdu, bez którego korzystanie z samochodu w ramach jego podstawowej funkcji nie jest możliwe, jest zakup paliwa. W związku z tym, że przychód pracownika z tytułu wykorzystania samochodu służbowego w celach prywatnych jest określony ryczałtowo bez podziału na koszty ponoszone w związku z korzystaniem z samochodu oraz nie wyłącza kosztów paliwa, to należy uznać że kwota ryczałtu obejmuje również paliwo.

Minister Finansów podzielając argumentację sądów administracyjnych stwierdził, że zakup paliwa jest jednym z niezbędnych wydatków, które właściciel pojazdu musi ponieść, aby samochód mógł uczestniczyć w ruchu drogowym. W konsekwencji ryczałtowo określona w ustawie o PIT wartość nieodpłatnego świadczenia obejmuje również koszty paliwa ponoszone przez pracodawcę.

 

Magdalena Walczyńska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |magdalena.walczynska|atatax.pl