Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Leasing zwrotny w Strefie. Czy to się opłaca?

2021-07-14

Polska Strefa Inwestycji daje duże możliwości, ale rodzi też wiele pytań. Poprawne określenie wysokości wydatków oraz momentu ich poniesienia może okazać się nie lada wyzwaniem. Błędy w tych kwestiach mogą sporo kosztować. Decyzje o wsparciu uzależniają bowiem pomoc publiczną od prawidłowego rozliczenia kosztów nowej inwestycji. Nic więc dziwnego, że kolejne firmy decydują się na dodatkowe zabezpieczenie w drodze interpretacji indywidualnej.

Przekonała się o tym spółka, która zgodnie z decyzją wydaną przez Specjalną Strefę Ekonomiczną miała ponieść do końca 2020 r. koszty w wysokości niespełna 25,5 mln zł. Początkowo wydawało się to proste. Realizacja inwestycji pochłonęła ponad 29 mln zł. W związku z pogarszającą się sytuacją finansową zdecydowano jednak o sprzedaży części maszyn i urządzeń firmie leasingowej. Spółka nadal jednak korzystała z tych środków trwałych na podstawie leasingu finansowego. Łączna wartość tej transakcji wynosiła ponad 8 mln zł.

Co jest kosztem kwalifikowanym?

W tej sytuacji spółka zastanawiała się, czy kosztem kwalifikującym się do objęcia wsparciem będzie cena netto środków trwałych wynikająca z umowy leasingu. Obejmuje ona opłaty wstępne, raty leasingowe i wartość końcową.


§

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji, w przypadku leasingu finansowego kosztem kwalifikowanym jest cena nabycia aktywów innych niż grunty, budynki i budowle.

§


 

Spółka przekonała Dyrektora KIS, że cena nabycia, to inaczej cena zakupu (kwota należna sprzedającemu). Należy więc uwzględnić wszystkie wyżej wymienione zobowiązania leasingowe. Dyrektor KIS zgodził się z tą argumentacją.

Kiedy koszt można uznać za poniesiony?

Spółka uważała, że dniem poniesienia kosztów jest dzień ujęcia leasingowanych środków trwałych w ewidencji. Fiskus nie zgodził się jednak z takim stanowiskiem. Zdaniem organu „poniesienie” oznacza wydatek faktycznie zrealizowany. Nie wystarczy sama deklaracja o zamiarze jego poniesienia ani zobowiązanie do poniesienia go w przyszłości.


Moment poniesienia kosztów inwestycji, przy obliczaniu wielkości otrzymanej lub dopuszczalnej pomocy publicznej, należy określać zgodnie z zasadą kasową, tj. przyjmując moment faktycznego zrealizowania kosztów w znaczeniu kasowym (chwila zapłaty)


 

Powyższe stanowisko jest zgodne z dotychczasową linią organów podatkowych. W orzecznictwie sądowym dotyczącym specjalnych stref ekonomicznych można jednak spotkać się z odmiennym podejściem.

Interpretacja pokazuje, z jakim ryzykiem na co dzień muszą radzić sobie podatnicy prowadzący działalność strefową. Uchybienie warunkom określonym w decyzji o wsparciu może bowiem skutkować jej uchyleniem. Leasing zwrotny może wydawać się atrakcyjnym rozwiązaniem dla spółek mających problemy z płynnością finansową. Skorzystanie z tej opcji powinno być jednak poprzedzone kompleksową analizą konsekwencji podatkowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 czerwca 2021 r. (sygn. 0111-KDIB1-3.4010.154.2021.1.AN)

 

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

wojciech.jasinski|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl