Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Publikacja rozporządzenia przedłużającego termin do złożenia zeznania CIT

2021-04-19
W dniu 29 marca 2021 r. w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych.
czytaj więcej

Opodatkowanie podatkiem u źródła usług ubezpieczeniowych

2021-04-07
Podatnicy nadal czekają na wykształcenie się jednolitego stanowiska organów podatkowych oraz sądów administracyjnych dotyczącego opodatkowania płatności z tytułu usług ubezpieczenia podatkiem u źródła. Od dłuższego czasu sądy orzekają na korzyść podatnika, konsekwentnie uchylając interpretacje podatkowe wydawane przez fiskusa. Kwestią problematyczną okazuje się ustalenie, czy usługi ubezpieczeniowe oraz gwarancje są usługami o podobnym charakterze i podlegają w taki sam sposób opodatkowaniem WHT.
czytaj więcej

Przełomowy wyrok TSUE w sprawie rozliczania VAT z tytułu WNT

2021-04-07
Dnia 18 marca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C‑895/19, będący odpowiedzią na pytanie prejudycjalne zadane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dotyczyło ono zgodności ustawy o VAT w zakresie uzależnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów od wykazania podatku należnego w trzymiesięcznym terminie z unijną dyrektywą VAT.
czytaj więcej

Projekt wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur

2021-04-07
W dniu 5 lutego 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw. Projekt zakłada możliwość wystawiania faktur ustrukturyzowanych, które mają stanowić jedną z form dokumentowania transakcji, obok obecnie dopuszczanych faktur papierowych i faktur elektronicznych.
czytaj więcej

Wydłużenie terminów na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych

2021-04-01
25 lutego 2021 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Podobnie jak w roku poprzednim, podmioty powiązane otrzymają więcej czasu na wykonanie obowiązków związanych z dokumentacją cen transferowych.
czytaj więcej