Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Podatek u źródła odroczony po raz piąty

2021-01-27

30 grudnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostały opublikowane rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniające rozporządzenia w sprawie wyłączenia lub ograniczenia stosowania art. 26 ust. 2e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r., jeżeli łączna kwota wypłacanych nierezydentowi należności z tytułu odsetek, należności licencyjnych oraz usług niematerialnych, a także wypłacanych dywidend przekroczy w ciągu roku podatkowego 2 000 000 zł, płatnicy są zobowiązani obliczać i wpłacać zryczałtowany podatek dochodowy (podatek u źródła, WHT) bez możliwości korzystania z obniżonej stawki albo zwolnienia lub niepobrania podatku wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO).

Dopiero po zapłacie podatku w pełnej wysokości podatnik lub płatnik – jeżeli poniósł ekonomiczny ciężar podatku – ma możliwość ubiegania się o jego zwrot. Tym samym dotychczas obowiązująca zasada zwolnienia u źródła (relief at source) została zastąpiona mechanizmem zwrotu na wniosek (tax refund).

Nowelizacja dała jednak Ministrowi Finansów możliwość odroczenia stosowania tych przepisów, z czego niezwłocznie skorzystał. Jeszcze przed wejściem w życie powyższej regulacji jej stosowanie zostało odsunięte w czasie do 30 czerwca 2019 r. Kolejna nowelizacja rozporządzenia wydłużyła ten termin do 31 grudnia 2019 r., lecz wyłącznie w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Tym samym w okresie od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. płatników podatku dochodowego od osób fizycznych obowiązywał limit 2 000 000 zł. Następne rozporządzenia dotyczyły już zarówno podatku CIT, jak i PIT i odraczały stosowanie nowych regulacji kolejno do 30 czerwca 2020 r., 31 grudnia 2020 r. oraz 30 czerwca 2021 r.

Ograniczenia nie obowiązują, jeżeli płatnik złoży oświadczenie, że posiada wymagane dokumenty dla zastosowania stawki obniżonej lub zwolnienia albo niepobrania podatku na podstawie przepisów szczególnych lub UPO oraz przeprowadził weryfikację, która potwierdziła spełnienie warunków ich stosowania.

Inną możliwością uniknięcia poboru i wpłaty podatku jest uzyskanie tzw. opinii o stosowaniu zwolnienia wydanej przez właściwy organ podatkowy. Wniosek o jej wydanie może złożyć zarówno podatnik, jak i płatnik, który zapłacił podatek z własnych środków.

Obecnie Ministerstwo Finansów zapowiada kolejną nowelizację przepisów w zakresie WHT. Zgodnie z zapowiedziami publikowanymi na stronach internetowych resortu prace mają zostać zakończone w tym roku. Trudno jednak spekulować, w jakim kierunku zmierzać będą ewentualne zmiany.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo iż przepisy dotyczące limitu 2 000 000 zł są systematycznie odraczane, pozostałe przepisy dotyczące podatku u źródła, które weszły w życie 1 stycznia 2019 r., obowiązują od tego czasu nieprzerwanie i mają zastosowanie bez względu na wysokość wypłacanych płatności. Dotyczy to zwłaszcza obowiązku dochowania należytej staranności oraz weryfikowania statusu rzeczywistego odbiorcy należności, na co płatnicy powinni zwracać szczególną uwagę.

 

Wojciech Jasiński, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

anna.skorska|atatax.pl| |wojciech.jasinski|atatax.pl