Chcesz być informowany o wszystkich wydarzeniach w ATA Finance?
Nie masz czasu, żeby śledzić naszą stronę?

Zapisz się na newsletter!

Praktyczny przewodnik po VAT e-commerce – cz. 2

2021-09-10

Rozwiązania wprowadzone pakietem zmian tzw. VAT e-commerce mają za zadanie także uszczelnić system VAT w przedmiocie transakcji importu oraz zachowania uczciwych praktyk konkurencji na rzecz przedsiębiorców z krajów UE.

Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych dokonało także analizy oraz wskazało praktyczne przykłady sposobu rozliczeń importu towarów, w szczególności w stosunku do tzw. małych przesyłek (wartość do 150 EUR):

 

1)   IOSS – importowy punkt kompleksowej obsługi

 • IOSS umożliwi podatnikom dokonującym dostaw towarów wysyłanych z państw trzecich na rzecz konsumentów (B2C) zlokalizowanych w państwach członkowskich, w których ci podatnicy nie mają siedziby działalności gospodarczej zadeklarowanie i opłacenie podatku VAT w państwie identyfikacji. W praktyce podatnicy, którzy zarejestrują się do IOSS będą zobowiązani do składania deklaracji VAT oraz uiszczania podatku należnego tylko w państwie identyfikacji, unikając przy tym rejestracji oraz obowiązków ewidencyjno-sprawozdawczych w każdym państwie UE, do których odbywają się dostawy towarów.
 • Z procedury IOSS można korzystać, jeżeli są spełnione poniższe warunki:
  • rzeczywista wartość towarów w jednej przesyłce nie przekracza kwoty 150 EUR,
  • towary są wysyłane bądź transportowane przez dostawcę lub na jego rzecz do nabywcy – konsumenta (B2C) w UE,
  • towary nie podlegają podatku akcyzowemu.
 • W ramach procedury importu można deklarować i rozliczać podatek VAT należny z tytułu dokonywania SOTI.
 • Jeżeli podatnik nie posiada siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności w państwie UE, wówczas jest zobowiązany do ustanowienia pośrednika, który jest czynnym podatnikiem VAT w państwie członkowskim identyfikacji.

 

2)   SOTI – sprzedaż na odległość towarów importowanych

 • SOTI określona jest jako sprzedaż na odległość towarów importowanych, z terytorium państwa trzeciego do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego, jeżeli są spełnione następujące warunki:
  • dostawa jest dokonywana na rzecz podatnika bądź osoby prawnej niebędącej podatnikiem (nie rozliczającej WNT) lub na rzecz konsumenta,
  • przedmiotem dostawy nie są nowe środki transportu ani towary wymagające instalacji czy montażu.
 • Warunkiem jest uczestnictwo dostawcy (w sposób bezpośredni bądź pośredni) w transporcie bądź wysyłce towarów,
 • Miejscem dostawy jest miejsce zakończenia wysyłki bądź transportu towarów, jeżeli:
  • państwo importu nie jest państwem przeznaczenia towarów,
  • państwo importu jest równocześnie państwem przeznaczenia towarów, pod warunkiem, że podatek VAT należny z tytułu SOTI będzie zadeklarowany w procedurze IOSS (Import One Stop Shop).

W innych przypadkach miejscem dostawy jest miejsce, w którym towary znajdują się w momencie rozpoczęcia wysyłki bądź transportu.

 • Obowiązek podatkowy powstaje zgodnie z wewnętrznymi regulacjami państwa, w którym transakcja jest opodatkowana. Wyjątkiem jest dostawa objęta procedurą importu (IOSS), wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania dostawy.
 • Obowiązek wystawiania faktur zależy od tego, czy przedsiębiorca korzysta z unijnej procedury OSS, a tym samym ze zwolnienia od wystawiania faktur VAT, czy też nie korzysta z procedury unijnej OSS i ma obowiązek wystawić fakturę VAT zgodnie z przepisami kraju, gdzie jest miejsce opodatkowania i zgodnie z odpowiednio obowiązującymi stawki podatku.
 • SOTI opodatkowana w Polsce stanowi dostawę towarów dla celów raportowania w pliku JPK_V7M i podlega ewidencji za pomocą kasy rejestrującej.

 

3)   Uregulowanie „USZ” (Uregulowanie szczególne)

 • Uregulowanie „USZ” ma zastosowanie do towarów:
  • dostarczanym do konsumentów w Polsce,
  • wartość których nie przekracza 150 EUR za przesyłkę,
  • nie podlegają podatkowi akcyzowemu,
  • dopuszczonych do obrotu w państwie UE, w którym kończy się wysyłka lub transport.
 • Uregulowanie „USZ” jest dostępne dla osób zgłaszających organom celnym towary nabyte w ramach SOTI o wartości do 150 EUR, które są odpowiedzialne za pobór podatku.
 • Procedura „USZ” jest fakultatywna dla operatorów.
 • Operator jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji przesyłek doręczonych oraz niedoręczonych oraz pobierania należnego podatku VAT z tytułu importu najpóźniej w momencie doręczenia przesyłki do odbiorcy i wpłacić ten podatek na podstawie zgłoszenia celnego.

Publikacje dotyczące pakietu VAT e-commerce przedstawiają  najistotniejsze kwestie. Niemniej jednak, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej związanej z dokonywaniem transakcji e-handlu, rekomendujemy poddanie indywidualnej analizie prowadzoną działalność. Nasi eksperci ustalą możliwość skorzystania z nowego pakietu VAT e-commerce w Państwa przedsiębiorstwie.

 

Martyna Przegalińska, konsultant podatkowy, ATA Tax Sp. z o.o.

Zainteresował Cię ten temat?

martyna.przegalinska|atatax.pl| |martyna.przegalinska|atatax.pl